Văn Khấn Cổ Truyền

Văn khấn cúng và cách cúng trong Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu

Bài khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu   VCCT Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh trong đó có sao vận tốt, lại có sao vận xấu. Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao

Văn khấn cúng và cách cúng trong Lễ cúng Mụ

Bài khấn Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)   VCCT Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm) Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan

Văn khấn cúng và cách cúng trong Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)

Bài khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)   VCCT Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội. Ý nghĩa: Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào