Phương pháp tính quái số để xác định cung tình duyên và hôn nhân

Ngoài việc kích hoạt góc Tây Nam của ngôi nhà và phòng ngủ, để có vận may về tình duyên và hôn nhân, hoặc muốn cải thiện các mối quan hệ (về hôn nhân hay các mối quan hệ khác), bạn nên học công thức tính quái số. Đây là một bộ phận của Bát Cung, thuộc la bàn và cực kỳ mạnh trong việc kích hoạt các loại vận may, bao gồm cả vận may về hôn nhân và tình duyên. Trước hết, bạn hãy học cách xác định quái số của mình.

hanh phuc Phương pháp tính quái số để xác định cung Tình Duyên

Công thức tính quái số: Cộng hai chữ số cuối của năm sinh. Tiếp tục cộng cho đến khi còn 1 chữ số.
– Đối với Nam: Lấy 10 trừ số vừa cộng được nếu bạn sinh trước năm 2000. Nếu bạn sinh từ năm 2000 trở đi, lấy 9 trừ đi số vừa cộng. Kết quả sẽ là quái số của bạn.

– Đối với Nữ: Lấy 5 cộng vào số vừa cộng được nếu như bạn sinh trước năm 2000. Lấy 6 cộng vào số vừa cộng được nếu như bạn sinh từ năm 2000 trở đi. Kết quả sẽ là quái số của bạn. Nếu kết quả có 2 chữ số, bạn tiếp tục cộng cho tới khi chỉ còn 1 chữ số. Ví dụ, nếu kết quả là 10 thì 1+0=1; nếu kết quả là 14 thì 1+4=5.
Ví dụ 1: Nếu bạn sinh ngày 28/08/1957, thì 5+7=12, rồi 1+2=3. Nếu là nam, lấy 10-3=7. Vậy quái số của bạn nam là 7. Nếu là nữ, lấy 3+5=8. Vậy quái số của bạn nữ là 8.

Ví dụ 2: Nếu bạn sinh ngày 02/2/1962, vì bạn sinh trước tết âm lịch, bạn phải lấy năm sinh trừ 1 để tính quái số, tức là 1962-1=1961. Lấy 6+1=7. Nếu là nam, lấy 10-7=3. Vậy quái số của bạn nam là 3. Nếu là nữ, lấy 7+5=12, rồi 1+2=3. Vậy quái số của bạn nữ là 3. Để cung cấp năng lượng cho cung tình duyên, bạn phải xác định được hướng của cung này bằng cách sử dụng dưới đây:

+ Quái số của bạn 1- nhóm hướng Đông, cung tình duyên Nam, ngũ hành để kích hoạt Hỏa và Mộc.
+ Quái số của bạn 2- nhóm hướng Tây, cung tình duyên Tây Bắc, ngũ hành để kích hoạt Kim và Thổ.
+ Quái số của bạn 3- nhóm hướng Đông, cung tình duyên Đông Nam, ngũ hành để kích hoạt Mộc và Thủy.
+ Quái số của bạn 4- nhóm hướng Đông, cung tình duyên Đông, ngũ hành để kích hoạt Thủy và Mộc.
+ Quái số của bạn 5- nhóm hướng Tây, cung tình duyên Tây Bắc cho nam và Tây cho nữ, ngũ hành để kích hoạt Kim và Thổ.
+ Quái số của bạn 6- nhóm hướng Tây, cung tình duyên Tây Nam, ngũ hành để kích hoạt Thổ và Hỏa.
+ Quái số của bạn 7- nhóm hướng Tây, cung tình duyên Đông Bắc, ngũ hành để kích hoạt Thổ và Hỏa.
+ Quái số của bạn 8- nhóm hướng Tây, cung tình duyên Tây, ngũ hành để kích hoạt Kim và Thổ.
+ Quái số của bạn 9- nhóm hướng Đông, cung tình duyên Bắc, ngũ hành để kích hoạt Thủy và Kim.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>